Πλήρης εικόνα του πρακτορείου

Με το AgentView έχετε σε καθημερινή βάση τον απόλυτο έλεγχο των οικονομικών στοιχείων του πρακτορείου σας. 

Είναι ένα πανίσχυρο εργαλείο που δίνει τη δυνατότητα στον ιδιοκτήτη του πρακτορείου να έχει απομακρυσμένο έλεγχο των χρηματοροών και των μετρητών που υπάρχουν σε κάθε κατάστημα, έχοντας πρόσβαση από οποιαδήποτε συσκευή ανά πάσα στιγμή.

Διαχείριση καταστημάτων

Το AgentView δίνει τη δυνατότητα διαχείρισης περισσότερων του ενός καταστήματος, με πολύ εύκολο και απλό τρόπο, προσφέροντας ένα φιλικό για τον χρήστη περιβάλλον, μέσα από το οποίο ο ιδιοκτήτης - διαχειριστής έχει τον έλεγχο των χρηματορροών για κάθε κατάστημα.

Στατιστικά στοιχεία

Το AgentView προσφέρει πληθώρα σταστικτικών στοιχείων τα οποία παρουσιάζονται με απλό και στοχευμένο τρόπο, μεταφέροντας τις κατάλληλες πληροφορίες στον ιδιοκτήτη - διαχειριστή, δίνοντάς του τη δυνατότητα να πάρει τις σωστές αποφάσεις για την βελτίωση της απόδοσης του καταστήματος.

AgentView - Web Εφαρμογή

Το AgentView αποτελεί μια ολοκληρωμένη λύση, προσβάσιμη απο οποιαδήποτε συσκευή, 24/7/365, έχοντας ως βασικές αρχές λειτουργίας την ασφάλεια και την ταχύτητα.

Μπορείτε να παρακολουθείσετε πολλαπλά καταστήματα, να κάνετε καταμέτρηση των ΣΚΡΑΤΣ και να διαχειριστείτε το απόθεμα, να δείτε τις πωλήσεις με τις αντίστοιχες προμήθειες ανά παιχνίδι, να συγκρίνετε χρονικές περιόδους....

ΕΓΓΡΑΦΗ / LOGIN

Η εφαρμογή

Dashboard

Στην αρχική σελίδα της εφαρμογής ο χρήστης λαμβάνει άμεσα και συμπυκνωμένα τις σημαντικότερες πληροφορίες:

  • την τάση των τελευταίων 7 ημερών της προμήθειας σε Αριθμοπαίγνια και Στοίχημα
  • τις πιθανές οφειλές από πελάτες
  • τα έξοδα ταμείου για τον τρέχοντα μήνα
  • τα ΣΚΡΑΤΣ που πρέπει να επιστραφούν άμεσα 
  • το είδος και την διάρκεια της συνδρομής.
Εισαγωγή Δεδομένων

Στην Εισαγωγή Δεδομένων μέσα από ένα πολύ εύχρηστο και απλό περιβάλλον με την μορφή ημερολογίου, ο χρήστης μπορεί με ευκολία και ταχύτητα να περάσει τα δεδομένα που απαιτούνται στην αντίστοιχη ημέρα.

Ταμεία

Στα Ταμεία ο χρήστης έχει πλήρη εικόνα των μετρητών για κάθε παιχνίδι, για κάθε ημέρα και για κάθε λογιστική περίοδο (Τρίτη - Πέμπτη και Παρασκευή - Δευτέρα). Το AgentView προσφέρει τον απόλυτο έλεγχο των χρηματοροών σε επίπεδο ημέρας βελτιώνοντας την διαχείρηση ρευστότητας στο κατάστημα και διευκολύνοντας την πληρωμή των εκκαθαριστικών.

Εκκαθαριστικά

Το AgentView προσφέρει για κάθε παιχνίδι, εύκολο και γρήγορο έλεγχο των εκκαθαριστικών για κάθε λογιστική περίοδο, με δυνατότητα εκτύπωσης.

Κίνηση - Προμήθειες

Για οποιαδήποτε χρονική περίοδο ορίσει ο χρήστης, το AgentView εμφανίζει τα αντίστοιχα ποσά της κίνησης και των προμηθειών του καταστήματος, τους ημερίσιους Μέσους Όρους καθώς και τα ποσοστά μεταβολής για το αντίστοιχο προηγούμενο χρονικό διάστημα.

Αλλαγή βάρδιας

Με το εργαλείο Αλλαγή Βάρδιας ο χρόνος που απαιτείται για την παράδοση - παραλαβή του ταμείου κατά την αλλαγή βάρδιας μειώνεται στο ελάχιστο.

Εργαλεία ΣΚΡΑΤΣ

Καταμέτρηση ΣΚΡΑΤΣ

Η καταμέτρηση των ΣΚΡΑΤΣ με το ενσωματωμένο εργαλείο καταμέτρησης του AgentView γίνεται πιο εύκολη και γρήγορη από ποτέ. Προσφέρει την δυνατότητα να "κόψει" ο πωλητής είτε από πάνω είτε από κάτω απογειώνοντας την εμπειρία του παίχτη, χωρίς αυτό να επηρεάζει την διαδικασία καταμέτρησης.

Απόθεμα ΣΚΡΑΤΣ

Το ενσωματωμένο εργαλείο Απόθεμα προσφέρει την δυνατότητα σωστής διαχείρισης των πακέτων ΣΚΡΑΤΣ που πρέπει να επιστραφούν σε συγκεκριμένες ημερομηνίες, βελτιώνοντας την πληρωμή των εκκαθαριστικών.

Στατιστικά

Το AgentView αυτόματα παράγει πληθώρα στατιστικών στοιχείων για τις πωλήσεις ανά παιχνίδι, παρέχοντας σημαντικές πληροφορίες στον ιδιοκτήτη - διαχειριστή για την απόδοση των προϊόντων.

Ισολογισμοί

Με τη καταχώριση των εξόδων της επιχείρησης ο ιδιοκτήτης έχει ξεκάθαρη εικόνα των Εσόδων - Εξόδων σε μηνιαία βάση, σε ένα απλό και κατανοητό περιβάλλον. 

Μηνιαία Επισκόπηση

Αναλυτική και συγκεντρωτική παρουσίαση των Εσόδων - Εξόδων για κάθε μήνα ξεχωριστά.

Συγκριτικά Διαγράμματα

Η απεικόνιση των Εσόδων -Εξόδων ανα μήνα σε διάγραμμα βοηθά στην άμεση κατανόηση της πορείας της επιχείρησης.

Προσεχώς..

Διαχείριση Υπαλλήλων, Πληρωμές ΟΠΑΠ

Πακέτα ΣυνδρομώνΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Αν έχετε απορείες επικοινωνήστε μαζί μας..

Το μήνυμα σας στάλθηκε επιτυχώς. Σας ευχαριστούμε!
Το μήνυμα σας δεν στάλθηκε. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας τηλεφωνικώς ή μέσω email.