Εγγραφή νέου χρήστη

* Ο κωδικός πρέπει να αποτελείται από τουλάχιστον 8 χαρακτήρες και να περιέχει τουλάχιστον 1 αριθμό και 1 γράμμα